VALKEA MEDIA S.A.
ul. Jerzego Ficowskiego 15
01-747, Warszawa

tel.: +48 22 257 75 00
e-mail: sekretariat@valkea.com


VALKEA MEDIA S.A.Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY JERZEGO FICOWSKIEGO 15 , 01-747 WARSZAWA, WPISANA POD NUMEREM KRS 0000291933 DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO O NUMERZE IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) – 525-21-77-350 I KAPITALE ZAKŁADOWYM W WYSOKOŚCI 2 026 151, 00 ZŁ.

Kontakt

Kontakt

Esko Kilpinen – President
Tomasz Opiela – CEO
Beata Krawczak – CFO
Morten Lindholm - Board Member

Custom Publishing/Branded Content/Kreacja

Jerzy Kamecki – New Business Director

Social Media/Strategia/Digital/360

Morten Lindholm – New Business Director

PR/E-PR

Dorota Manicka – PR & Marketing Manager

Eventy

Magda Gajewska – Operational Director

Aktivist

Ewa Dziduch – Sales Manager

Portale Parentingowe

Ewa Świerżewska – redaktor prowadząca

Valkea for Kids

Ewa Świerżewska – Kids’ and Family Marketing Manager

Warsaw Business Journal Group

Morten Lindholm – Publisher

Warsaw Insider

Morten Lindholm – Publisher

Księgowość

Kadry

Rekrutacja