Klient : Ferring Pharmaceuticals
Obszary : Digital

Ferring strona internetowa

Poproszeni o wsparcie przez firmę z branży farmaceutycznej, Ferring Pharmaceuticals Poland, której jeden z obszarów terapeutycznych dotyczy poruszanego zagadnienia, opracowaliśmy plan komunikacji na rok 2019.

[fvplayer id="3"]

Działania skoncentrowaliśmy wokół Światowego Dnia Moczenia Nocnego, będącego punktem wyjścia do szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej. Zorganizowana przez nas konferencja prasowa odbiła się szerokim echem w środowisku ekspertów oraz dziennikarzy.