Klient : Ferring Pharmaceuticals
Obszary : Digital

Ferring strona internetowa

Poproszeni o wsparcie przez firmę z branży farmaceutycznej, Ferring Pharmaceuticals Poland, której jeden z obszarów terapeutycznych dotyczy poruszanego zagadnienia, opracowaliśmy plan komunikacji na rok 2019.

video

Działania skoncentrowaliśmy wokół Światowego Dnia Moczenia Nocnego, będącego punktem wyjścia do szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej. Zorganizowana przez nas konferencja prasowa odbiła się szerokim echem w środowisku ekspertów oraz dziennikarzy.