WILLIAM DEMANT GROUP - 360

WILLIAM DEMANT GROUP

ZADANIE

Przygotowanie koncepcji i kompleksowa realizacja uroczystego otwarcia centrum Research and Development – Demant Technology Centre w Warszawie. Wydarzenie realizowane na zlecenie William Demant Group – jednej z największych firm technologicznych na świecie.

DZIAŁANIE

W projekt zaangażowane były działy Events, PR, Digital, które odpowiadały za:

– organizację konferencji prasowej;

– przygotowanie bazy i zaproszenie mediów;

– pozyskanie patronów honorowych;

– zapewnienie tłumaczeń symultanicznych;

– produkcję press bagów;

– obsługę PR w trakcie wydarzenia;

– zaaranżowanie publikacji w wybranych mediach;

– przygotowanie EXPO – produkcję 8 stanowisk prezentujących najnowsze rozwiązania technologiczne dla osób niedosłyszących, zaproszenie gości;

– organizację części wieczornej dla gości VIP i pracowników z dodatkowymi atrakcjami;

– stworzenie i administrację dedykowanego ministe – hub informacji i rejestrację gości na wydarzenie.

WILLIAM DEMANT GROUP3

 

wróć