Wyjść z kryzysu silniejszym

04 May 2020

Zwycięzcami z pewnością będą ci, którzy rozumieją aktualne potrzeby rynku i zaczną go aktywnie kreować, budując jednocześnie silną świadomość marki – mówi Morten Lindholm, wydawca, członek zarządu Valkea Media.

Marketing w dobie kryzysu

W jaki sposób partnerzy biznesowi Valkea zareagowali, gdy w kraju ogłoszono stan pandemii i zaczęto wprowadzać restrykcje ograniczające działalność wielu branż?
Jesteśmy z naszymi klientami w stałym kontakcie od momentu, kiedy wszystkich zaskoczyła nowa rzeczywistość. Ich reakcja na kryzys była naturalna w takiej sytuacji i przebiegała w kilku fazach – najpierw nastąpiły szok, gniew i zaprzeczenie, potem akceptacja, działanie i planowanie przyszłości. Oczywiście w zależności od rodzaju prowadzonej działalności podjęte kroki miały zupełnie inny charakter.

W czasach kryzysu, konfliktów czy klęsk żywiołowych kluczowe znaczenie ma to, w jaki sposób się o tym mówi, jaką formę przybiera dialog z klientami. Jaką strategię działania rekomendowaliście?
Przede wszystkim zalecaliśmy spokój. W takiej sytuacji istotna jest też analiza dotychczasowych sposobów komunikacji z klientami i dostosowanie ich do aktualnych wydarzeń. W żadnym wypadku nie należy ograniczać komunikacji. Ważne, by być pomocnym, użytecznym i inspirującym. Radziliśmy: budźcie zaufanie, budujcie wiarygodność, zróbcie wszystko, by ułatwić życie swoim klientom.

Strategia działań po kryzysie

Zapewne nie można też bezczynnie czekać i oprócz pracy nad strategią komunikacji opracowywać już strategię rozwoju biznesu…
Mam świadomość, że dla wielu firm teraz najważniejsza jest walka o przetrwanie. Doświadczenie poprzednich kryzysów pokazuje jednak, że wszyscy, którzy w tym trudnym czasie nie zaprzestają działalności, mają szansę osiągnąć sukces. Zwycięzcami z pewnością będą ci, którzy rozumieją aktualne potrzeby rynku i zaczną go aktywnie kreować, budując jednocześnie silną świadomość marki. Kluczowe zasady na dziś to: oszczędzaj pieniądze i czas, zarabiaj, poprawiaj swoją pozycję w branży, kontaktuj się z innymi i zdobywaj nowe możliwości. Dwie pierwsze z pewnością mają największe znaczenie w krótkoterminowym programie antykryzysowym. Wraz z partnerami prowadzimy analizy dotyczące tego, jak zmieni się zapotrzebowanie ich klientów w nowej sytuacji oraz analizujemy, co może zwiększyć sprzedaż. Jednocześnie omawiamy plany długoterminowe i sposób wykorzystania tej chwili jako okazji do zwiększenia udziału w rynku i zbudowania lojalnej bazy klientów.

W nawiązywaniu silnych relacji z klientami niebagatelną rolę odgrywają też media własne. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że oprócz produktu czy usługi klienci potrzebują też rzetelnej informacji. Dzięki mediom własnym stajemy się ich przewodnikiem, wzbogacamy w wiedzę i inspirujemy. Szczególnie w przełomowych biznesowo momentach warto zdecydować się na organizację mediów własnych i budowanie lojalnej grupy „fanów”. To ogromny potencjał, który sprawi, że wrócimy do „normalności” jeszcze silniejsi. Warto również tworzyć koalicję ambasadorów utożsamiających się z ideą marki. Pamiętajmy, co mówi Zasada Pareto – 20% nakładów i wysiłku odpowiada za 80% osiąganych efektów, co oznacza, że 20% niezawodnych klientów zapewni 80% obrotów firmie. Warto więc zadbać o dotarcie z przekazem do odbiorców bez pośredników. Stąd rosnąca popularność biuletynów online czy podcastów, form komunikacji niezwykle pożądanych w dobie rygorów trzymania społecznego dystansu.

AUTOR

Morten Lindholm

Morten Lindholm

Członek Zarządu Valkea
Wydawca magazynów Warsaw Business Journal, Warsaw Insider, Aktivist